Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigace

Vedení diecéze

Statutárním orgánem biskupství, oprávněným jeho jménem jednat ve všech věcech a činit právní úkony, je diecézní biskup a generální vikář.


Monbaxant.jpgs. Mgr. Jan Baxant

20. biskup litoměřický

Životopis

Biskup litoměřický jako nejvýš odpovědný pastýř celé diecéze (kán. 381 CIC) má všechnu řádnou, vlastní a bezprostřední pravomoc, potřebnou k vykonávání svého úřadu (Christus Dominus 8). Řídí diecézi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní (kán. 391 CIC). Moc zákonodárnou vykonává sám a realizuje tvorbou partikulárního práva (kán. 391, § 2, 135, § 1 CIC). Moc výkonnou a soudní (kán. 391, § 2 CIC) vykonává buď sám, nebo prostřednictvím generálního vikáře a biskupských vikářů podle norem práva.

Je statutárním orgánem Biskupství litoměřického a jeho nejvyšším představitelem při jednání se státními i církevními orgány, mezinárodními institucemi apod.
Koordinuje činnost generálního vikáře a biskupských vikářů.

Od roku 2008 je litoměřickým biskupem Mons. Jan Baxant.


 

Mons. Martin Davídek

generální vikář

Životopis

Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem diecézního biskupa s toutéž výkonnou mocí, pokud si ji biskup nevyhradí pro sebe nebo pokud ji nesvěřil do pravomoci některého biskupského vikáře. Zároveň je stejně jako diecézní biskup statutárním orgánem Biskupství litoměřického. Generální vikář je ředitelem kurie a je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie. Pro operativní řízení a koordinaci správních záležitostí Biskupství litoměřického svolává a řídí porady podřízených oddělení kurie. Z titulu své funkce je členem biskupské rady. Dále je povinen předávat biskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které kurie vyřizuje, a nikdy nesmí jednat proti vůli a úmyslům biskupa.

K administrativnímu zajištění agendy je zřízen sekretariát generálního vikáře.

Vyhledávání

Hlavní menu

Rychlá volba

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

Filipov_bazilika minor_150 výročí_ logo_pro světlé pozadí_autor Jiří Stejskal_web.png

logo.png

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

CBK-banner-120x90.png

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Banner-03.png

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.