Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigace

Právní odbor

Právní odbor vyřizuje veškerou právní agendu Biskupství litoměřického. Ve věcech právních poskytuje pomoc oddělením biskupství, za účelem koordinace činnosti úřadu biskupství spolupracuje s odbory a sekretariátem generálního vikáře. Posuzuje právní stránku smluvních vztahů uzavíraných biskupstvím – statutárnímu zástupci biskupství předkládá ke schválení listiny uzavírané biskupství podřízenými subjekty (tj. zejména farností), za tímto účelem doručených na adresu úřadu biskupství.

Právní odbor poskytuje kromě shora uvedené právní pomoci biskupství metodickou a organizační pomoc farnostem či biskupstvím zřízených subjektů, zpravidla formou konzultací a doporučení či návodů k sepisu příslušných listin (event. vzory smluv) – vždy za předpokladu písemné žádosti administrátora a s jeho součinností (sdělení potřebných dat, předložení listin a jasného stanoviska administrátora k problému či návrhu, o něž v dané věci jde). V odůvodněných případech vyřizuje ad hoc právní záležitost jednotlivých farností (právní složitost kauzy, ekonomická situace), činí tak na základě písemné odůvodněné žádosti administrátora farnosti či okrskového vikáře, a to se souhlasem vedoucího oddělení. Právní oddělení vede evidenci smluv, uzavíraných či schvalovaných Biskupstvím litoměřickým, pomáhá vyřizuje dědickou agendu po zemřelých kněží a dalších osobách za předpokladu, že kněží či třetí osoby odkázaly majetek ve prospěch římskokatolické církve.

Právní odbor zastupuje biskupství, za předpokladu shora též jemu podřízené právnické subjekty (dle plné moci ad hoc) při jednáních se soudy, notáři, orgány státní správy a dalšími úřady a institucemi atd. Pro tyto subjekty dále vyřizuje příslušné úseky trestněprávní agendy, tj. zejména připojování se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody způsobené Biskupství litoměřickému a podřízeným právnickým osobám způsobenou protiprávním jednáním třetích osob a vymáhání náhrad za takto způsobené škody.

Agenda právního odboru je vyřizována zčásti externím právníkem - advokátem.

 

Právník, vedoucí právního odboru

JUDr. Jana Benešová

tel.: (+420) 416 707 532

mobil: (+420) 731 402 470

e-mail: benesova@dltm.cz

 

Právník

Mgr. Otakar Skoupý

tel.: (+420) 416 707 530

mobil: (+420) 731 402 554

e-mail: skoupy@dltm.cz

 

Referent právního odboru

Mgr. Adam Lutišan

tel.: (+420) 416 707 531

mobil: (+420) 731 402 548

e-mail: lutisan@dltm.cz, pravni@dltm.cz

Vyhledávání

Hlavní menu

Rychlá volba

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

Filipov_bazilika minor_150 výročí_ logo_pro světlé pozadí_autor Jiří Stejskal_web.png

logo.png

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

CBK-banner-120x90.png

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Banner-03.png

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.