Slavnostní poutní mši v brzkém lednovém ránu navštěvují stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Poutníci přichází k bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů již v průběhu noci a z dálky je vítá vyzvánění zvonů. Cestu mnozí absolvují pěšky, ve větším počtu se na pěší pouť vydají např. z Rumburku a ze Šluknova. Před čtvrtou hodinou ranní poutním kostelem zní filipovská poutní píseň „Uzdravení nemocných / Heil der Kranken".

„Poutní kostel ve Filipově bude přístupný od 12. ledna 2017 nepřetržitě celou noc. Nejprve se 12. ledna uskuteční od 17 hodin mše svatá v milostné kapli Uzdravení nemocných, poté se v kostele střídají služby zajištěné farností. Poutníci mohou přicházet do kostela až do mše svaté ve 4.00 hodiny," řekl P. Jozef Kujan, rektor baziliky minor ve Filipově a jiříkovský farář. „Po pontifikální mši následuje v 9 hodin mše svatá v německém jazyce. V 10.30 hodin se koná mše svatá v českém jazyce a v 17 hodin pak česko-německá mše svatá. Od 14. ledna do 20. ledna se v poutním kostele ve Filipově koná oktáv zjevení s bohoslužbami od 17 hodin," uvedl P. Kujan.

Monumentální poutní kostel ve Filipově pochází z let 1870-1885. Postaven byl na místě domu čp. 63, v němž se 13. ledna 1866 tkadleně Magdaleně Kade zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Filipov se svou proslulostí a četností uzdravení v první polovině 20. století řadil mezi vyhlášená evrop­ská poutní místa. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté, každou neděli od 10.30 hodin a každého 13. dne v měsíci. V červenci a srpnu v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby. V hlavní lodi kostela je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa Filipov.

 

151. výročí poutního místa Filipov (1866-2017)

Pořad bohoslužeb:

Čtvrtek 12. 1. 2017., 17.00 h., večerní mše sv.

Pátek 13. 1. 2017, 4.00 h. ráno pontifikální mše sv., celebruje Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup, 9.00 h. mše sv. v německém jazyku, 10.30 h. česká mše sv. a 17.00 h. česko-německá mše sv.

Oktáv zjevení: 14. 1.- 20. 1. 2017, 17.00 h. mše sv.

www.poutni-mista-sluknovsko.cz