Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigace

Diecézní soud litoměřické diecéze

Biskup litoměřický Mons. Jan Baxant ustanovil ke dni 1.1.2015 Diecézní soud litoměřické diecéze, který je ve smyslu kánonů kodexu církevního práva CIC 1983 příslušný k pomoci žadatelům majícím domicil (trvalé bydliště) na území litoměřické diecéze. Tento soud je ustanoven k řešení církevně-právních sporných záležitostí v první soudní instanci - záležitosti týkající se pochybnosti o platnosti manželství, přijatého svěcení apod. (viz kán. 1420-1437 CIC a další).

Pokud žadatel nemá trvalé bydliště na území diecéze, podává svojí žádost k soudu, který je jeho diecézi příslušný. Adresy všech ostatních církevních soudů viz níže.

 

Diecézní soud litoměřické diecéze působí pro období 1/2015 - 1/2020 v tomto personálním složení:

 

Soudní vikář: PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.

Zástupce soudního vikáře: ICLic. Mgr. Pavel Andrš

Soudcové: ICLic. Mgr. Radek Vašinek,  ICLic. Mgr. Józef Szeliga

Ochránce spravedlnosti: Mgr. Šimon Polívka

Obhájce svazku: Mgr. Šimon Polívka

Notář: Bc. Michal Olekšák

Advokáti: Zatím nejsou ustanoveni. Pro zastupování procesních stran je možné požádat advokáty jiných církevních soudů české a moravské církevní provincie, viz např. odkaz níže.

 

Soud svojí kanceláří sídlí na adrese:

Diecézní soud litoměřické diecéze

Kostelní 9/7, 46001 Liberec

Tato adresa je zároveň adresou korespondenční pro všechny písemnosti soudu.

Diecézní soud je možné také kontaktovat na telefonním čísle +420 731 531 761 a e-mailu na adrese: soud@dltm.cz

Výše soudních poplatků se řídí Zákonem č. 1/2015.

 

Pro záležitosti týkající se udělení papežských dispenzí ve prospěch víry (favor fidei) ustanovil dále biskup litoměřický Mons. Jan Baxant v souladu s kán. 1425 CIC tribunál v tomto personálním složení:

 

Instruktoři: ICLic. Mgr. Martin Davídek, ICLic. Mgr. Pavel Andrš

Obhájce svazku: PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.

Notáři: ICLic. Mgr. Radek Vašinek, ThLic. Marcin Saj

 

Žádosti o toto privilegium se podávají prostřednictvím příslušné farnosti k rukám biskupa, který podle svého uvážení přidělí vyšetření záležitosti jednomu z výše uvedených instruktorů. Náležitosti této žádosti sdělí příslušný duchovní, který s žadatelem obvykle sepisuje i žádost o uzavření kanonického sňatku.

 

Pro pastoračně-právní pomoc žadatelů nabízí soud níže uvedený seznam odborníků (tzv. prokurátorů), kteří jsou v jednotlivých vikariátech litoměřické diecéze schopni žadatelům připravit jejich žádosti k Diecéznímu tribunálu diecéze litoměřické. Jejich seznam je průběžně aktualizován. Síť navržených prokurátorů rovnoměrně pokrývá humánně geografickou plochu celé litoměřické diecéze.

 

osoba

farnost

kontakt

email

Mgr. Mach Pavel

Mnichovo Hradiště, Vikariát turnovský

Náměstí 1. Máje 232/2, Mnichovo Hradiště, 295 01

pavel.cyril@seznam.cz

 

Ing. Morávek Pavel

Liberec, Vikariát krušnohorský

Náměstí 1. máje 2

43001 Chomutov

pavel.moravek@gmail.com

 

Mgr. Polívka Šimon

Vejprty, Vikariát krušnohorský

Kostelní náměstí 158/4, Vejprty, 431 91

simonpolivka@c-mail.cz

 

ThLic. Saj Marcin

Bílina,

Vikariát teplický

Na Zámku 95/2, Bílina, 418 01

farnost.bilina@seznam.cz

 

Mgr. Voleský Jiří

Trmice,

Vikariát ústecký

Slepá ulička 74/4, Trmice, 40004

j.volesky@seznam.cz

 

 

Mgr. Mayer Eduard Pavel OP

Jablonné v Podještědí,

Vikariát českolipský

Klášterní 33, Jablonné v Podještědí, 47125

pavel@op.cz

 

P. Suchý Vojtěch SJ

Benešov nad Ploučnicí, Vikariát děčínský

Kostelní 70

Benešov nad Ploučnicí 40722

v.suchy@jesuit.cz

Mgr. Roman Staňek

Liberec

Vikariát liberecký

Adresa stejná jako sídlo soudu.

roman.stanek@centrum.cz

 

 

 

Informace ke změnám v procesu přezkoumání církevní platnosti manželství

Papež František vydal dokument tzv. motu proprio datae (rozhodnutí z vlastní vůle) s názvem Mitis Iudex Dominus Iesus, za účelem dobra žadatelů, kteří skrze církevní soudy přezkoumávají své církevně platné manželství. Tím se za jistých podmínek zkracuje soudní řízení, především tam, kde jsou důvody neplatnosti zcela průkazné a oba manželé s žádostí souhlasí. V tom případě bude možné přímo diecézním biskupem v roli samosoudce rozhodnout o neplatnosti v tzv. „zkráceném procesu" do 30 dnů. Další pro žadatele příjemná změna spočívá v tom, že pokud se některá ze stran či obhájce svazku neodvolá k vyšší instanci, bude stačit pouze jeden proces. Tím se celá procedura vyřízení žádosti výrazně zkrátí.

Praxe v přijímání žalob se však nemění! Nadále je třeba žalobu podat k církevnímu soudu. Posléze pak bude v součinnosti s diecézním biskupem rozhodnuto, jak bude proces veden dál, zda standardním postupem nebo zkráceně.

Protože církevní soudy ještě čekají na bližší instrukce od Papežské legislativní rady, podrobnější informace nelze v této chvíli poskytnout.

Doporučuji také přečíst článek: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22369

•   •   •

Užitečné odkazy:

Adresy ostatních církevních soudů na území ČR:

http://www.apha.cz/adresy-soudu-text

Základní poučení žadatelů o přezkoumání církevně platného manželství:

http://www.apha.cz/cirkevni-soud

Kodex církevního práva CIC 1983 v českém překladu on-line:

http://web.katolik.cz/feeling/library/Kodex.pdf

Seznam advokátů Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské:

http://www.apha.cz/seznam-advokatu


Za věcnou správnost odpovídá PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.

 

 

Vyhledávání

Hlavní menu

Rychlá volba

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

Filipov_bazilika minor_150 výročí_ logo_pro světlé pozadí_autor Jiří Stejskal_web.png

logo.png

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

CBK-banner-120x90.png

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Banner-03.png

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.