Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigace

Diecézní centra

Speciální centra Biskupství litoměřického mají za úkol zajišťovat v souladu s pastoračními záměry diecézního biskupa odbornou činnost v oblastech své kompetence, aby poskytovali účinnou pomoc farnostem, kněžím i pastoračním asistentům – laikům.


Katechetické centrum - Posláním centra je rozvíjet katechetickou činnost v litoměřické diecézi po stránce kvality i kvantity a stále hledat způsoby katecheze, které by předávaly evangelium a zprostředkovávaly zkušenost víry dnešnímu člověku. Stará se též o vzdělání a formaci katechetů. Má zajišťovat zpětnou vazbu biskupovi a napomáhat k uskutečnění jeho pokynů.

 

Centrum pro mládež - Slouží jako nástroj biskupa v pastoraci budoucnosti církve - mladeže. Pořádá diecézní setkání mladých s biskupem, animátorský kurz,  podílí se na přípravě celostátních setkání a pomáhá při organizaci účasti mládeže na světových setkáních se Svatým Otcem. Podporuje farní společenství mladých, připravuje víkendové akce a ples mládeže. Zaštiťuje různé akce, které si mládež organizuje sama - živý růženec, letní pěší pouť, fotbalový turnaj diecéze, atd. DCM je součástí Sekce pro mládež ČBK. K podpoře činnosti slouží občanské sdružení MATĚJ.

 

Pastorační centrum - Úkolem centra je podpora, rozvoj a koordinace pastorační práce v litoměřické diecézi a rozvíjení kontaktů a spolupráce s obdobnými pracovišti v jiných diecézích. Pastorační středisko je podřízeno příslušnému biskupskému vikáři. Podporu pastorační práce koná jednak průběžnou analýzou pastorační situace v diecézi, jednak přípravou studijních materiálů a organizováním kurzů pro laiky, kteří pomáhají v pastoraci, přípravou a distribucí materiálů určených pro potřeby farností, společenství a jednotlivců.

 

Centrum pro rodinu - Je dobrovolným sdružením osob, které nabízí programy usilující o pochopení úlohy muže a ženy, rozvinutí přirozených vztahů manželů a klade důraz na dobré a přívětivé klima v celé široké rodině.

 

Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka Příchovice

 

Vyhledávání

Hlavní menu

Rychlá volba

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

Filipov_bazilika minor_150 výročí_ logo_pro světlé pozadí_autor Jiří Stejskal_web.png

logo.png

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

CBK-banner-120x90.png

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Banner-03.png

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.